Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ελεύθερη 'εκδοση του "The Bible and Critical Theory"

 

'Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα περιοδικά Πολιτικής Θεολογίας είναι το "The Bible and Critical Theory"

H τελευταία έκδοση είναι πλήρως ελεύθερη

Πηγή: Stalin's Moustache εδώ

 

ARTICLES

Revelations of the DreamPDF
George Aichele, Tina Pippin, Richard Walsh
Probing the Homelessness of Jesus with Žižek’s Sublime ObjectPDF
Robert J. Myles
A Serious ManPDF
Timothy Stanley
We Are Family: Deuteronomy 14 and the Boundaries of an Israelite IdentityPDF
Dermot Nestor
God’s Visions and God’s Eyes in Ezekiel’s Surrealistic ImageryPDF
Edgar W. Conrad
A Big Room for Poo: Eddie Izzard’s Bible and the Literacy of LaughterPDF
Christopher Meredith
Barth, Žižek & the Cold War: Defending Radical Politics against the Totalitarian ConceptPDF
Michael Jimenez

BOOK REVIEWS

Review of Paul de Man, The Post-Romantic Predicament. Ed. Martin McQuillan. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.PDF
George Aichele
Review of Pheme Perkins, Reading the New Testament: An Introduction. 3rd ed. New York: Paulist Press, 2012.PDF
Nathan Barnes
Review of Alison Jack, The Bible and Literature. London: SCM Press, 2012.PDF
Caroline Blyth
Review of Ronald L. Troxel, Prophetic Literature: From Oracles to Books. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.PDF
Caroline Blyth
Review of Philippe Guillaume, Land, Credit and Crisis: Agrarian Finance in the Hebrew Bible. BibleWorld. Shef-field: Equinox Publishing, 2012.PDF
Roland Boer
Review of Philippe Guillaume, Land, Credit and Crisis: Agrarian Finance in the Hebrew Bible. BibleWorld. Shef-field: Equinox Publishing, 2012.PDF
Mark Brett
Review of David M. Halperin & Valerie Traub, eds., Gay Shame. Chicago: Chicago University Press, 2009.PDF
Philip Culbertson
Review of Dennis J. Horton, Death and Resurrection: The Shape and Function of a Literary Motif in the Book of Acts. Cambridge: James Clarke and Co., 2009.PDF
Scott S. Elliott
Review of James G. Crossley, Jesus in an Age of Neo-liberalism. BibleWorld; Sheffield: Equinox Publishing, 2012.PDF
Hans Leander
Review of Christina Petterson, Acts of Empire: The Acts of the Apostles and Imperial Ideology. Sino-Christian Studies Supplement Series 4. Chung Li: Chung Yuan Christian University, 2012.PDF
Robert J. Myles
Review of Hector Avalos, Slavery, Abolitionism, and the Ethics of Biblical Scholarship. The Bible in the Modern World 38. Sheffield: Sheffield Phoenix, 2011.PDF
Robert Seesengood
Review of Stanislas Breton, A Radical Philosophy of Saint Paul. Trans. J. N. Ballan; introduction by W. Blanton; Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture; New York: Columbia University Press, 2011PDF
Robert Seesengood
Review of James E. Harding, The Love of David and Jonathan: Ideology, Text, Reception. Sheffield: Equinox, 2013.PDF
Susan Ackerman
Review of Marianne Bielland Kartzow, Destablizing the Margins: An Intersectional Approach to Early Christian Memory. Pickwick: Eugene, 2012.PDF
Nathan Barnes
Review of Mark Boda, Carol J. Dempsey, and LeAnn Snow Flesher (eds), Daughter Zion: Her Portrait, Her Response. Atlanta: SBL, 2012.PDF
Miriam Bier
Review of Roland Boer, Criticism of Heaven: Marxism and Theology. Historical Materialism Book Series, 18. Leiden and Boston: Brill, 2007; Criticism of Religion: On Marxism and Theology, II. Historical Materialism Book Series, 22. Leiden and Boston: Brill,PDF
Deane Galbraith
Review of Roland Boer, Nick Cave: A Study of Love, Death and Apocalypse. Sheffield: Equinox, 2012.PDF
Yael Klangwisan
Review of Hélène Cixous, (eds) Marta Segarra and Joana Masó, Poetry in Painting: Writings on Contemporary Arts and Aesthetics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.PDF
Francis Landy
Review of Julia Kristeva, The Severed Head: Capital Visions. Columbia University Press: New York, 2012.PDF
Christopher Meredith
Review of Adam Stewart, ed. Handbook of Pentecostal Christianity. DeKalb, Illinois: Northern Illinois University Press, 2012.PDF
Stephen Waldron
Review of Anthony C. Swindell, Reworking the Bible: The Literary Reception of Fourteen Biblical Stories. Sheffield: Sheffield Phoenix, 2010.PDF
Richard Walsh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου